Aitame disainida koosloome meetodil uusi lahendusi kogukondlikele ja ühiskondlikele probleemidele. 

Oleme Eestis suurima koosloome kogemusega organisatsioon.

Meie lähenemine on teaduslik, eksperimentaalne ja praktiline. Lisaks praktilistele projektidele on meie eesmärgiks koosloome metoodika uurimine, arendamine ja õpetamine. Teeme seda koostöös Tartu Ülikooliga.

Meie saame aidata saavutada teie organisatsioonil soovitud tulemuse: olgu selleks siis uus teenus, tegutsemismudel või strateegia. 


Sotsiaalne innovatsioon

Sotsiaalseks innovatsiooniks peetakse uudseid lahendusi reaalsetele probleemidele, mis on eelmistest lahendustest efektiivsemad ning loovad samal ajal uusi või parandavad olemasolevaid suhteid muutes seeläbi paremaks inimeste elukvaliteeti.Disainmõtlemine

Disainmõtlemine on inimkeskne probleemilahendamise meetod, mis koosneb erinevatest oskustest, protsessidest ja mõtteviisidest. Disainmõtlemise tulemuseks on uus objekt, idee, protsess või süsteem.

Koosloome

Koosloome kui kollektiivne probleemilahendamine on organiseeritud ja juhendatud protsess, kus erinevad osapooled lahendavad ühiseid probleeme ja/või disainivad uusi lahendusi, mis toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeelele.