Miks Si-Lab?

Enamus tänapäeva ühiskondlike probleeme on sotsiaalsetes võrgustikes esinevad kompleksed probleemid, mille lahendamine ületab ühe organisatsiooni piirid ja seega eeldab erinevate osapoolte koostööd ja tarka katsetamist. Sotsiaalse innovatsiooni labor (Si-Lab) aitab erinevatel organisatsioonidel lahendada sotsiaalseid probleeme rakendades disainmõtlemist ja koosloomet

Si-Labi lähenemine on praktiline, teaduslik ja eksperimentaalne. Lisaks praktilistele projektidele on meie eesmärgiks koosloome metoodika uurimine, arendamine ja õpetamine. 

Meie saame aidata saavutada teie organisatsioonil soovitud tulemuse: olgu selleks siis uus teenus, tegutsemismudel või strateegia. 


Sotsiaalne innovatsioon

Sotsiaalseks innovatsiooniks peetakse uudseid lahendusi reaalsetele probleemidele, mis on eelmistest lahendustest efektiivsemad ning loovad samal ajal uusi või parandavad olemasolevaid suhteid muutes seeläbi paremaks inimeste elukvaliteeti.Disainmõtlemine

Disainmõtlemine on inimkeskne probleemilahendamise meetod, mis koosneb erinevatest oskustest, protsessidest ja mõtteviisidest. Disainmõtlemise tulemuseks on uus objekt, idee, protsess või süsteem.

Koosloome

Koosloome kui kollektiivne probleemilahendamine on organiseeritud ja juhendatud protsess, kus erinevad osapooled lahendavad ühiseid probleeme ja/või disainivad uusi lahendusi, mis toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeelele.