Ilmunud on esmakordne avalike teenuste koosloome juhendmaterjal eesti keeles

Kohalikul tasandil on avalike teenuste peamiseks eesmärgiks toetada inimeste elukvaliteeti – toimetulekut ja heaolu. Avalikke teenuseid pakuvad inimesed inimestele, isegi kui vahendajaks on elektrooniline keskkond. 

Piirkonna elanike vajadusi pole võimalik rahuldada üksinda ega vägisi. Koostöö seevastu loob kvaliteetsete avalike teenuste pakkumiseks head eeldused. Eri osapoolte koostegutsemine võib paljudel juhtudel olla teenuse eduks lausa hädavajalik, olgu põhjuseks ressursinappus või lahendada soovitava probleemi keerukus. 

Juhendmaterjali “Avalike teenuste arendamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koosloomes” aluseks on autorite viimaste aastate kogemused kümnete omavalitsuste, riigiasutuste ja kodanikuühenduste koostöö nõustamisest. Oluline osa kogemustepagasist pärineb alates 2015. aastast Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku poolt läbi viidud spetsiaalsetest avalike teenuste arendamise koosloomeprogrammidest. 

Juhendmaterjal käsitleb avalike teenuste koosloomet disainmõtlemise ja teenusedisaini meetodite rakendamise abil. Sealjuures esitletakse koos näidetega põhimõtteid ja töövahendeid, mida on aastate jooksul aidanud lihvida koostöö arenguprogrammide partnerite ja osalejatega. Juhendmaterjali alguses esitatakse ka sünteesi senistest eestikeelsetest materjalidest, mis käsitlevad omavalitsuste poolt kodanikuühendustele avalike teenuste delegeerimise olemust ja võimalusi.

Juhendmaterjali koostasid Jaan Aps ja Rasmus Pedanik. Juhendmaterjali välja andmine on seotud Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihanke “Avalike teenuste osutamine omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös” (viitenumber 201137) hankelepingu rakendamisega.