Kaitsud töö koosloome koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga (rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital)