Kogukonna koosloome labor

“Kogukonna koosloome labor” ootab liituma kohalikke omavalitsusi, kes soovivad edendada strateegilist koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel ja arendada selleks välja kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid.

Labor alustab 20.aprillil 2023 ja lõppeb detsembris 2023. Pakume tuge ja praktilisi tööriistu koosloome-platvormide arendamiseks ja testimiseks ning arutelude kavandamiseks ja läbi viimiseks. Programmi kuuluvad igakuised virtuaalsed kohtumised, mini-mentorlus ja kohtumine õpisemuga. Lisaks on programmis kahepäevane praktiline koosloome-tööriistade koolitus, mis toimub Tallinnas ja Tartus füüsilise kokkusaamisena juuni alguses.

Labori töötube juhib Kaie Koppel, kogukonna kaasamise ja koostöö mudelit arendab Susanna Kuusik, koosloome koolituse viib läbi Rasmus Pedanik, programmi koordinaator on ja mini-mentorlusi viib läbi Evelin Kostabi.

“Kogukonna koosloome labori” eelselt toimub ka infopäev, millele saad registreerida end siin: https://forms.gle/F8jE756bNR4urnGVA

Kogukonnalabori eesmärgid on:

+ võimestada kohalikes omavalitsustes koostööd kogukondadega,
+ arendada ja testida erinevaid kaasamise- ja koosloome-formaate,
+ arendada püsivaid koosloome-platvorme,
+ tihendada koostööd juba eksisteerivatel platvormidel,
+ arendada ühiselt kogukondade kaasamise ja koosloome mudelit.

Miks kogukonnalaboriga liituda?

+ Võimalus arendada strateegilist koostööd kogukondadega.
+ Praktilised tööriistad, mis seda toetavad.
+ Turvaline tugi ja õpikeskkond.
+ Võimalus õppida teistelt praktikutelt.

Keda ootame osalema?

Kohalike omavalitsuste meeskondi eesotsas kogukonna kaasamise eest vastutavate ametnikega. Sobiv meeskonna suurus on 3-4 inimest.

Mida ootame liitujalt?

+ Meeskonnal on konkreete teema või probleem, mille lahendamisse kogukonda soovitakse kaasata (see võib olla ka nt arengukava koostamine või valla üldine juhtimine).
+ Teema on seotud valla arengukava tegevuskava ja/või tööplaaniga.
+ Abivallavanema kinnitus/ootus teemaga tegelemiseks.
+ Meeskonnal on motivatsioon osaleda ja teemasse panustada.

Millest  labori programm koosneb?

+ Virtuaalsed töötoad (1x kuus, 2.5h)
+ Iseõppimine (teemakohased tekstid ja videod)
+ Minimentorlus 1x kuus 20 min
+ Õpisemu isikliku õpiarengu soodustamiseks (1x kuus, 1h)
+ Õpimapp tööriistade ja materjalidega
+ 2-päevane praktiline koosloome-koolitus
+ Iseseisev töö koosloomeareenide arendamisel ja katsetamisel
Labori programm on osalistele TASUTA.
Tasuline osa on 2-päevane praktiline koosloome koolitus, mille hind on 49eurot + km osaleja kohta.

Programmi teemad:

+ Meeskonna moodustamine ja värbamine
+ Probleemi kaardistamine ja teekonnakaardi loomine
+ Kogukondade vajaduste ja ressursside kaardistamine, kogukonna arengufaasid ja sekkumised
+ Kogukondade kaasamine ja koosloome
+ Koosloomet soodustavad ja takistavad tegurid
+ Koosloomeplatvormide disain ja juhtimine
+ Koosloomeplatvormide katsetamine
+ Mõtteviisi levitamine ja uute praktikate juurutamine

Võrgustiku kohtumised toimuvad: 20. aprillil; 18. mail; 24. augustil; 21. septembril; 19. oktoobril; 16. novembril ja 7. detsembril.

Koosloome-koolitused:
8. ja 16. juunil Tartus
9. ja 15. juunil Tallinnas

Registreeri oma meeskonna osalussoov enne 30.märtsi “Kogukonna koosloome laborisse” siin:
https://forms.gle/RFsNvsfHG2TP8fqX7

Läbiviijad:

Evelin Kostabi, Kogukonnalabori koordinaator ja koosloome-mentor

Pikaajalise kogemuse ja suure empaatiavõimega koosloome-mentor. Sotsiaalse Innovatsiooni Labori meeskonnas on Evelini valdkonnaks teenuste koosloome ja uuringud.

Kaie Koppel, koosloomejuht

Koosloomejuhi ja teenusedisainerina on Kaie panustanud avalike teenuste disaini 2014. aastast. Tema kireks on sotsiaalne innovatsioon, kultuurimuutus ja muudatuste juhtimine.

Rasmus Pedanik, koolitaja

Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja, strateegiline koosloomejuht ja sotsiaalse innovatsiooni disainer, kelle kireks on koosloome metoodika arendamine ja õpetamine.

Susanna Kuusik, koostöömudeli arendamine

Susanna osales aktiivselt eelmise aasta Kogukondade võrgustiku programmis ja ootab huviga edasist koostöömudeli arendamise protsessi.

Info ja küsimused:

Evelin Kostabi

5044576

evelin@koosloome.ee

Kogukonna koosloome laborit toetab Siseministeerium