Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärgid on: parandada programmis osalenud KOV-i töötajate ja teenistujate oskusi korraldada koosloomet kohalike elanike, kogukondade ja vabaühendustega; programmis osalenud KOV-ides on läbi mõeldud kohalike elanike, kogukondade ja vabaühenduste kaasamine kohaliku elu korraldamisesse; programmis osalenud KOV-id ja kogukonnad juurutavad koosloomelist kogukonna kaasamist. Koolitusprogrammi õpiväljundid Koosloomeprogrammi läbinud teavad: milline on koosloomeline kogukonna kaasamine milline on koosloomes … Continue reading Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm