Koosloome meetodil avatud noorsootöö teenuste disain (toetaja Tallinna LV)