Blog

Uudised

Arengustrateegia ja selle tegevuskava koostamine

Eesmärk: Koosloomes arengustrateegia koostamine annab võimaluse edendada koostööd eri osapoolte vahel, motiveerida ja jõustada neid strateegia eesmärkide elluviimises osalema, tugevdada suhteid edasiseks koostööks ja probleemide lahendamiseks. Tulemused: Protsessi tulemusena valmivad koosloomes valdkondlik arengustrateegia ja selle elluviimise tegevuskava. Aeg: 3 päeva – 6 kuud Osalejad: 5-20 Keerukus: keskmine Materjalid: tööpõhjad, märkmepaberid Protsess: strateegia, probleemide lahendamine, võrgustiku […]

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor koostas koosloome meetodil Luunja kogukonnale arengukava

Luunja vallas toimusid kolmel 2019. aasta sügistalvisel laupäeval mõttetalgud. Koosloome protsessi kõigus arutati ühiselt, missugune võiks vald olla 3–5 aasta pärast ja mida saab ühiselt seatud ees- märkide poole liikumiseks teha. Osalejaid ja kaasamõtlejaid jätkus, sõlmiti nii mõnigi uus tutvus, tehti ühiseid plaane.  Loe protsessi kohta Luunja valla lehes ilmunud kogukonna erinumbrist