Koosloomejuhtide koolitusprogramm (rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital)