Kuidas tegutseda kogukonnas mõjusalt?

“Kuidas tegutseda kogukonnas mõjusalt?”
Praktiline koolitusprogramm kogukonnas aktiivsetele inimestele


Kuidas tegutseda kogukonnas ja kogukonnaga sedasi, et tulemuseks oleksid positiivsed muutused? Just sellele küsimusele aitab vastata Sotsiaalse Innovatsiooni Labori uus koolitusprogramm. 

Koolitusele on oodatud kogukonnas aktiivsed inimesed, kes soovivad leida ideid ja tööriistu kogukonnaga vajaduste täpsustamiseks, sihtide seadmiseks ja tulemuste hindamiseks. Näiteks sobib koolitus suurepäraselt kogukondadele, kes on saanud või plaanivad taotleda kogukonna eestvedaja stipendiumit Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt või mõnda muud projektitoetust.

 

Koolituse teemad:

  • kogukondlike vajaduste kaardistamine ja neist olulisimate vajaduste väljaselgitamine;
  • innustavate ja jõukohaste eesmärkide seadmine;
  • lahenduste väljatöötamine;
  • lahenduste toimimiseks vajalike eelduste mõistmine;
  • tegutsemise tulemuste ja mõju hindamine;
  • koosloome võimalused nimetatud teemadega tegelemisel oma kogukonnas.


Koolitus on osalejatele tasuta!

Koolitus toimub virtuaalselt neljal järjestikusel reedel ehk 5., 12., 19. ja 26. mail 2023 kell 9.30 – 12.30. 

Koolituse läbiviimiseks kasutatakse populaarset koosloome keskkonda Miro, aidates osalejatel avastada ja harjutada selle võimalusi informatsiooni kogumiseks, korrastamiseks ning esitlemiseks.

Ootame osalema kogukondade esindajaid meeskondadena ehk ühest kogukonnast võiks kandideerida minimaalselt kolm inimest. Oma kogukonna sooviavalduse osaleda saab meeskonnajuht täita enne 21.aprilli siin: 


Koolituse läbiviijaks on Jaan Aps (Stories For Impact OÜ) , kes on läbi aastate aidanud kümnetel Eesti vabaühendustel oma tegutsemise mõju paremini läbi mõtelda nii kohalikul kui üleriigilisel tasandil.

Jaani koostatud on ka käsiraamat “Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine” (2012).

Meeldiva ja tõhusa osalemise eelduseks on osavõtt sülearvuti vahendusel, kus igal osalejal on oma personaalne arvuti ja ekraan, mille kaudu liituda. Vaja on stabiilset internetiühendust. Koolitusele registreerumise eelduseks on, et kõik koolitujad võtavad koolituspäevadest aktiivselt osa ehk osalevad virtuaalkeskkonnas kaamerad sisselülitatult. 

Veebikoolitusi toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on sõltumatu vabaühendus, mis töötab koos avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja vabaühendustega, et lahendada probleeme, mis eeldavad erinevate osapoolte aktiivset koostööd ehk koosloomet.

 

Rohkem infot:
Evelin Kostabi
5044576
evelin@koosloome.ee