Rasmus Pedanik

Rasmus on Sotsisaatse Innovatsiooni Labori asutaja ja juht. Rasmusel on üle 10 aasta kogemust arendusprogrammide disainimisel ja koolitamisel ning organisatsioonide nõustamisel. Viimase viie jooksul on Rasmus juhtinud üle 150 koosloome töötoa, kus disainiti või re-disainiti kokku üle 50 erineva lahenduse. Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. See teema on tihedalt seotud sotsiaalse innovatsiooni, koosloome ja disainmõtlemisega. Alates 2020. aastast loeb Rasmus Tartu Ülikoolis kursust Disainmõtlemine meeskonnajuhtidele. Varem on Rasmus töötanud mh Riigikontrollis ja regionaalministri nõunikuna. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites
Maris Jõgeva

Maris omab pikaajalist kogemust huvikaitse- ja võrgustikutöö korraldamisest nii vabakonnas kui avalikus sektoris, nagu ka kogemust koolitaja ja konsultandina.
Evelin Kostabi

Evelinil on kogemus teenusedisaini ja koosloome arenguprogrammides meeskondade mentorina. Sotsiaalse innovatsiooni labori meeskonnas on Evelini valdkond kommunikatsioon.
Marko Uibu

Marko on Si-Labi asutajaliige ning tegeleb peamiselt kvalitatiivsete rakendusuuringute ja koosloomeprotsessidega. Marko töötab Tartu Ülikoolis ning omab pikka ja mitmekülgset kogemust ka väljaspool ülikooli nii uurija, koolitaja kui konsultandina.
Kaie Kotov

Kaiel on mitmekülgne kogemus avalike teenuste koosloome arenguprogrammide koolitaja ja konsultandina. Oma teadustöös uurib ta kogukonnapõhist innovatsiooni.
Jaanus Kaasik

Jaanus on semiootiku haridusega disainer kelle oskuseks on fakte ja numbreid visuaalselt esitada.