Miks Si-Lab?

Enamus tänapäeva ühiskondlike probleeme on sotsiaalsetes võrgustikes esinevad kompleksed probleemid, mille lahendamine ületab ühe organisatsiooni piirid ja seega eeldab erinevate osapoolte koostööd ja tarka katsetamist.  Näiteks erivajaduste inimestele mõeldud kaitstud töö teenuse osapooled (kelle koostööst sõltub, kas pikaajaline osalise töövõimega inimene lõpuks jõuab tööle) on järgmised: sotsiaalministeerium, Töötukassa, kohalik omavalitsus, perearst, psühhiaater, teenuse kliendi lähedased (kui need on), tööandjad, teised sotsiaalteenuse osutajad jne. Selleks et selline teenus saavutaks soovitud tulemused tuleb teenust disainida ja juhtida koosloome põhimõttel. Sotsiaalse innovatsiooni labor (Si-Lab) aitab erinevatel organisatsioonidel lahendada sotsiaalseid probleeme rakendades disainmõtlemist ja koosloomet. Oleme keskendunud peamiselt kohaliku omavalitsuse ja vabaühenduste koostöömudelite disainimisele ja arendamisele.