Miks Si-Lab?

Enamus tänapäeva ühiskondlike probleeme on sotsiaalsetes võrgustikes esinevad kompleksed probleemid, mille lahendamine ületab ühe organisatsiooni piirid ja seega eeldab erinevate osapoolte koostööd ja tarka katsetamist. Sotsiaalse innovatsiooni labor (Si-Lab) aitab erinevatel organisatsioonidel lahendada sotsiaalseid probleeme rakendades disainmõtlemist ja koosloomet.

Si-Labi lähenemine on praktiline, teaduslik ja eksperimentaalne. Lisaks praktilistele projektidele on meie eesmärgiks koosloome metoodika uurimine, arendamine ja õpetamine.