Mõjudisaini koolitus

Uuendus:
Mõjudisaini koolitus on Ukraina sõjapõgenikke aitavatele eestvedajatele tasuta.

Otsustasime, et pakume nende algatuste/projektide eestvedajatele koolitusel osalemist tasuta, kes aitavad Ukraina sõjapõgenikke või soovivad neid aidata.

Mõjudisaini koolitus on hea võimalus, kus saada vajalikud teadmised ja tööriistad, et disainida just selline algatus, mis pakub abi seal, kus seda kõige rohkem vaja on, viisil, et sellel oleks võimalikult suur positiivne mõju.

Kirjuta oma algatusest ja soovist koolitusprogrammis osaleda: maria@koosloome.ee

 

Uute tegevuste käivitamisel seisavad eestvedajad silmitsi mitmete väljakutsetega. Üheks nendest on osapoolte kaasamine lahenduse loomisse ja neis omanikutunde tekitamine.

Teiseks on soovitavate eesmärkide ja tegevuste seoste läbimõtlemine ning kirjeldamine raamistikus, mida eeldavad projektide rahastajad: tegevused, väljundid, tulemused ja mõju koos mõõdikute ning hindamisega.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labori veebikoolitus “Mõjudisain koosloomes” annab võimaluse saada ohtra harjutamise abil teadmisi, tööriistu ja oskusi nii koosloomest kui ka mõjudisainist.

Lisaväärtusena õpivad osalejad põhjalikult tundma veebikeskkonda Miro, mis on kujunenud üheks populaarseimaks ja kasutajasõbralikumaks veebipõhise koosloome tööriistaks.

Koolituse viivad läbi Rasmus Pedanik ja Jaan Aps, kes on Eestis koosloome ja mõju hindamise parimate ekspertide seas, omades praktilisi kogemusi nii avaliku sektori organisatsioonide kui ka vabaühendustega koos töötamisest.

Rasmus Pedanik

Rasmus on Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja ja üks kogenumaid koosloome eksperte ning fassilitaatoreid Eestis. Rasmus on Tartu Ülikooli külalislektor, õpetades teenusedisaini ning omandades samal ajal doktorikraadi meedia ja kommunikatsiooni erialal.

 

Jaan Aps

Stories For Impact OÜ

Jaan on tunnustatumaid mõju hindamise eksperte Eestis. Nõustaja ja uurijana on Jaan töötanud koos tuntud programmide ja vabaühendustega nagu MTÜ Peaasjad, Noored Kooli, SPIN-programm ja STEP-programm. Jaani tugevuste hulka kuulub mõju hindamise põhimõtete kohandamine-lihtsustamine väikese ja keskmise suurusega organisatsioonidele, nt käsiraamat “Kodanikuühenduste ühiskondliku mõju hindamine” (2012). Lisaks on Jaanil kogemustepagas organisatsioonide käivitamisest ning juhtimisest (Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaasasutaja ja eestvedaja 2012-2019, korduvalt auhinnatud noorteprogrammi Changemakers Academy käivitamine 2016).

Peale koolitust:

1. Tead ja oled praktiliselt kogenud, mis on koosloome.
2. Oskad koosloomes vajadusi kaardistada ja projekti mõjueesmärke seada.
3. Oskad kasutada mõju juhtimise tööriistu nagu muutuse teooria.
4. Tead nippe indikaatorite valikuks.
5. Oskad valida jõukohaseid viise mõju hindamiseks

Veebikoolitused toimuvad neljal järjestikusel esmaspäeval

28.03  14.00-17.00
4.04  14.00-17.00
11.04  14.00-17.00
18.04  14.00-17.00
koos 15-minutilise vaheajaga ZOOM-i ja MIRO keskkondades.

Meeldiva ja tõhusa osalemise eelduseks on osavõtt sülearvuti vahendusel. Vaja on stabiilset internetiühendust. Koolitusele registreerimise eelduseks on valmidus osaleda kõigil koolituskordadel ja võtta aktiivselt osa sessioonide raames toimuvatest harjutustest.

Kogu koolituse hind:

90€+km vabaühenduste esindajatele
190€+km avaliku sektori ja kohalike omavalitsuste esindajatele.
Ukraina sõjapõgenikke aitavatele ühendustele ja eestvedajatele tasuta (võib tulla ka kogu tiimiga).

Veebikoolitusi toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on sõltumatu vabaühendus, mis töötab koos avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja vabaühendustega, et lahendada probleeme, mis eeldavad erinevate osapoolte aktiivset koostööd ehk koosloomet.