Archives of Probleemide lahendamine

Arengustrateegia ja selle tegevuskava koostamine

Eesmärk: Koosloomes arengustrateegia koostamine annab võimaluse edendada koostööd eri osapoolte vahel, motiveerida ja jõustada neid strateegia eesmärkide elluviimises osalema, tugevdada suhteid edasiseks koostööks ja probleemide lahendamiseks. Tulemused: Protsessi tulemusena valmivad koosloomes valdkondlik arengustrateegia ja selle elluviimise tegevuskava. Aeg: 3 päeva – 6 kuud Osalejad: 5-20 Keerukus: keskmine Materjalid: tööpõhjad, märkmepaberid Protsess: strateegia, probleemide lahendamine, võrgustiku […]