Si-Labi projektid ja tegevused alates asutamisest 2017. jaanuar.

 •  Koosloome meetodil noortele sotsiaalse ettevõtluse arenguprogrammi disain (tellija ENTK)
 • Koosloomejuhtide koolitusprogramm (rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital)

 • Koosloome meetodil avatud noorsootöö teenuste disain (toetaja Tallinna LV)
 • Seltsilise teenuse arendamine (tellija MTÜ Seltsiks Sinule)

 • Rakvere Kogukonnamaja teenuste arendamine (tellija Rakvere Kolmainu kogudus)
 • Siiditee: noOR-e sotsiaalse ettevõtluse programmi arendamine (tellijaEesti Erinoorsootöö Ühing noOR)

 • Koosloome kui kollektiivse probleemilahendamise metoodika arendamine koostöös Tartu Ülikooliga

 • Koosloome kui transdistsiplinaare uuring ettekanne

 • 2-päevane disainmõtlemise koolitus Tallinna Spordi ja Noorsooametile

 • 1-päevane disainmõtlemise ja koosloome koolitus kutsehariduse arendamise võrgustikule  (tellija SA Innove)

 • 2-päevane koolitus „Mõjudisain ehk disainimõtlemise rakendamine noorsootöös noorsootöötajatele“  (tellija AS Archimedes)
 • 1-päevane koosloome koolitus (tellija EMSL Vabaühenduste Liit)
 • Kaitsud töö koosloome koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga (rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital)