Sotsiaalse Innovatsiooni Labor alustab koosloomet tutvustava vebinarisarjaga “Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni”.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor alustab koosloomet tutvustava vebinarisarjaga “Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni”.

3. novembrist alates on kõigil huvilistel võimalus tutvuda koosloome meetodi sisu ja praktilise olemusega, sest Sotsiaalse Innovatsiooni Labor alustab koosloomet tutvustavate vebinaride sarjaga Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni

Koosloome on Eestis veel võõras mõiste ja vajab rohkem tutvustamist. Kõige üldisemalt on koosloome mitme osapoolega loov probleemilahendamise protsess, kus luuakse midagi uut. Täpsemalt on koosloome sektorite ülene innovatsiooniprotsess, kus osapooled ühiselt defineerivad probleeme, leiavad neile uusi lahendusi, juurutavad ja hindavad neid. Koosloome tulemuseks võib olla näiteks uus teenus, koostööprotsess või strateegia.

Esimene vebinar sarjast on strateegilise koosloome teemadel ja seda juhib Sotsiaalse Innovatsiooni Labori juht Rasmus Pedanik, kes näeb tänastes probleemilahendamise- ja koostööpraktikates kitsaskohti. “Koosloome võimaldab edukalt lahendada selliseid probleeme, mis ulatuvad ühe organisatsiooni mõjusfäärist välja ja mille lahendamiseks on vaja teise osapooltega koordineeritud koostööd. Sellistes situatsioonides traditsioonilises “ülevalt alla” juhtimispõhimõtted ei tööta. Vaja on midagi muud, midagi, mida koosloome pakub,” ütleb Pedanik.

Viimaste aastatega on koosloome arenenud sihtrühma kaasavatest töötubadest uudseks avaliku sektori juhtumisviisiks, mille eesmärgiks on koos strateegiliste partneritega avaliku hüve defineerimine ja loomine.  Vebinaride sarjaga on kavas tutvustada koosloome erinvaid tahke ja pakkuda osalistele reaalset kogemust virtuaalsest koosloomest. Igal kohtumisel on osalistel võimalus tutvuda ühe koosloome tööriistaga.

1. kohtumine toimub 3.novembril kell 15:00 – 16:30 nii Facebook live´s kui Zoom/Miro keskkonnas.

Osaleda saab nii passiivselt (vaadates ülekannet Facebookis) kui ka aktiivselt, lüües kaasa ZOOM ja MIRO keskkondades.

Aktiivseks osalemiseks on vaja eelnevalt registreeruda, sest kohtade arv on piiratud: https://docs.google.com/forms/d/1fmC_zf-oGAecu1d7IhdJZAC7tpXbx85dEfgiW4L4Kfc/edit

Vebinari kava:

15.00 – 15.30 “Koosloome kui uus juhtimisviis” Rasmus Pedanik

15.30 – 16.30 Interaktiivne koosloomeharjutus ZOOM ja MIRO keskkonnas.

Osalemine on tasuta.

Vebinaride sarja toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on sõltumatu vabaühendus, mis töötab koos avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja vabaühendustega, et lahendada probleeme, mis eeldavad erinevate osapoolte aktiivset koostööd ehk koosloomet.

Rohkem infot:

Evelin Kostabi; evelin@koosloome.ee