Sotsiaalse Innovatsiooni Labor kutsub veebiseminaride viiendale kohtumisele

Koosloomet tutvustav vebinaride sari “Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni”.

Viimaste aastatega on koosloome arenenud sihtrühma kaasavatest töötubadest uudseks avaliku sektori juhtimisviisiks, mille eesmärgiks on koos strateegiliste partneritega avaliku hüve defineerimine ja loomine. Vebinaride sarjaga tutvustab Sotsiaalse Innovatsiooni Labor koosloome erinevaid tahke.

Viiendas seminar tutvustab Si-Labi kaasasutaja ja Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor Marko Uibu koosloome kasutamist takistavaid ja soodustavaid tegureid.

Otsus koosloome kasutamiseks peaks olema läbi mõeldud, mis eeldab teadmist koosloome piirangutest ja võimalustest. Seminaris arutame mõningate põhiliste takistuste üle ning leiame võimalusi, kuidas neid ületada.

Viies vebinar toimub 13. aprillil kell 13:00 – 15.00 Zoom ja Miro keskkonnas.

Aktiivseks osalemiseks on vaja eelnevalt registreerida, sest kohtade arv on piiratud:

Osalemine on tasuta.

Vebinaride sarja toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on sõltumatu vabaühendus, mis töötab koos avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja vabaühendustega, et lahendada probleeme, mis eeldavad erinevate osapoolte aktiivset koostööd ehk koosloomet.

Rohkem infot:

Maria Uuetoa: maria@koosloome.ee