Sotsiaalse innovatsiooni labor tutvustab koosloomet Tartus ja Pärnus.

Tule ja tutvu koosloome metoodikaga:

 • Teisipäeval, 07.detsembril kell 14.00 – 17.00
  PÄRNUS
  Nooruse maja, Roheline 1B
 • Esmaspäeval, 13.detsembril kell 14.00 – 17.00
  TARTUS
  Aparaaditehases elamusruumis
  Elutuba Lava Taga, Kastani 42.

Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud.

Kellele?

Vabaühenduste esindajatele ja vabaühenduste ja kogukondadega töötavatele ametnikele.

Miks?

Olete ehk tundnud erinevate osapooltega koostöö algatamisel ja juhtimisel jõuetust: keegi ei taha kaasa tulla, midagi ei muutu, kokkulepeteni ei jõuta ja tegevusi ei viida ellu?

Infopäeval jagatakse teadmis, kogemusi ja lahendusi mitme osapoolega koostööprotsesside disainimise ja juhtimise teemal.  Infopäeva tutvustatakse koosloomet kui mitme osapoolega piiride ülest koostööprotsessi, kus osalised ühiselt defineerivad probleeme, leiavad neile uusi lahendusi, viivad neid koos ellu ja hindavad neid.

Koosloome eesmärgiks on saavutada rohkem, kui suudate üksinda. Koosloome eesmärgi saavutamiseks on vaja kõigi osapoolte aktiivset ja võrdset osalemist, mis tähendab, et kõik peavad ühise eesmärgi saavutamiseks teadmisi, ressursse ja ideid jagama.

 

Infopäeva viib läbi Rasmus Pedanik. Rasmus on üks kogenenumaid koosloome eksperte ning fassilitaatoreid Eestis.

Infopäevi toetab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

 

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on sõltumatu vabaühendus, mis töötab koos avaliku sektori, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja vabaühendustega, et lahendada probleeme, mis eeldavad erinevate osapoolte koostööd.

 

Rohkem infot:

Evelin Kostabi
evelin@koosloome.ee
5044576