Sotsiaalse innovatsiooni labori kasvustrateegia

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 24 752,20 euro ulatuses.

Eesmärk:  Sotsiaalse Innovatsiooni Labor on kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste koostöös teenuste koosloome (arendamise ja pakkumise) protsesside disainimisel, juhtimisel ja nõustamisel juhtiv teenusepakkuja ja arenduskeskus: käivitatud on uus omatulu teenimise teenusemudel.

Projektiga soovime tõstame  ühenduse võimekust koosloome teenuse pakkumisel  ja arendame selle baasil välja omatulu teenimise suuna. Projekti jooksul viime ellu järgmised tegevused:

  1. Arendame välja uue koosloome metoodika (piirkondlik teenuste arengukava koos teenuse mudeli disainiga)
  2. Katsetame uut  metoodikat kahes omavalitsuses
  3. Süstematiseerime senise kogemuse ja koostame kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele teenuste koosloome juhendmaterjali (tasuta kätte saadav meie kodulehelt)
  4. Loome ühingu kodulehe juurde portaali, kust saab tasuta alla laadida teenuste koosloome juhendmaterjali ja tööriistu
  5. Töötame välja teenuste koosloome nõustamisteenuse ja koolitused (põhinevad juhendmaterjalil)
  6. Koolitame kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajaid teenuste koosloomes.
  7. Müüme aktiivselt koolitusi ja nõustamisteenust ning testime sellega rahastusmudelit.