Sotsiaalse Innovatsiooni labori kasvustrateegia

MTÜ Sotsiaalne Innovatsiooni labor sai rahastuse 11 859 eurot Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste 2018.aasta arenguhüppe taotlusvoorust. Projekti periood on 01.06.2018 – 30.04.2019.

Eesmärk on tõsta Sotsiaalse Innovatsiooni labori tegutsemisvõimekust. Kasvu planeerime saavutada läbi järgmiste protsesside disainimise ja käivitamise:

Sidus- ja sihtrühmade strateegia väljatöötamine ja elluviimine.
+
Strateegia on väljatöötatud. On sõlmitud esmased koostöölepped uute vabaühenduste/kohalike omavalitsustega, oleme algatanud uued koosloome projektid.

Huvikaitse tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine.
+/- Tegevuskava on väljatöötamisel.

Kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine ja elluviimine.
+/- 
Strateegia on väljatöötamisel.

Fundraisingu tegevuskava väljatöötamine ja elluviimine.
+/- Tegevuskava on väljatöötamisel.

Uute sotsiaalse innovatsiooni disainerite/koolitajate värbamine.
+/- Tegevustega on alustatud.

Kõik eelpool nimetatud tegevused on projektis omavahel seotud ühtseks ühingu kasvustrateegiaks ja toetavad organisatsiooni arengut.