Probleemi valideerimise harjutus

Aeg: 5 päeva
Osalejad: 2
Keerukus: kõrge
Materjalid:
salvestusseade (audio/video), märkmete tegemise materjal, märkmepaberid sünteesiks
Eesmärk:
Lego Serious Play on praktiline, meeleolukas ja mõtlemist soodustav mäng, kus osalejate ees on küsimused, millele vastatakse Lego klotside abil 3D-mudelite ehitamisega. Õpituba on üles ehitatud järeleproovitud ja testitud protsessile, mis on loodud kõigile osalejatele võrdse mängu-, mõtlemis-, jagamis- ja õppepinna loomiseks, jagamiseks ja reflekteerimiseks. Lego mudelite loomise ja nendest lugude jagamise protsessi kaudu tegeletakse laudade juures taipamiste, ideede ja sisukate aruteludega, käsitledes olulisi küsimusi.

Tulemused:
• kootsing konkreetsetel teemadel.
• väärtuste ja käitumisviiside jagamine.
• ideede arendamine.
• meeskonnavaimu loomine.
• innovatiivsete kontseptsioonide loomine.
• jagatud visiooni loomine.
• strateegia väljatöötamine.
• stsenaariumide väljatöötamine.
Samm-sammult:
Kasutajatega seotud probleemide uurimiseks on palju võimalusi: intervjuud, kontekstuaalne uurimine ja muud uuringutüübid sobivad selleks suurepäraselt. Oleme alljärgnevalt kasutanud näidet

 1. MÄÄRATLEMINE
Kui teil puudub olemasolev lahendus/teenus, leidke konkurendi oma, mida soovite uurida - teie eesmärk on osalejate värbamisel leida inimesi, kes on hiljuti (viimase 3 kuu jooksul) sellele lahendusele/teenusele üle läinud.

2. VÄRBAMINE
Veenduge, et värbate inimesi, kes osalesid aktiivselt lahendusele/teenuse ülemineku protsessis -ja/või kasutaksid seda

3. KORRALDAMINE
Leppige kokku kohtumise aeg ja koht (kaugvariant või isiklik), tuletage neile enne seda meelde.

4. PLANEERIMINE
Koostage intervjuu juhend (see ei ole stsenaarium, intervjuud peaksid olema vestlused ja teie juhend on ainult rajal püsimiseks, mitte sellest lugemiseks).

5. LÄBIVIIMINE
Sel päeval veenduge, et teil oleks intervjuudeks olemas jäädvustusseade. Enne intervjuu alustamist veenduge, et loote mugava õhustiku - rõhutage, et ei ole valesid ega õigeid vastuseid ja tegemist on vaid teatava eeluuringuga, et luua üksikasjalikumateks uuringuteks taust. Alustage intervjuud, küsides kasutajatelt, miks nad seda lahendust kasutavad.

6. SÜNTEESIMINE
Kui teile tundub, et mõistate kasutaja vastuseid ja käitumist, leidke pärast viimast intervjuud aega, et oma andmed üle vaadata ja asuda neid taipamisteks sünteesima. Tooge esile peamised järeldused: millised olid inimestel peamised raskused enne uue lahenduse omaksvõtmist? Millised olid olukorrad, mida prooviti lahendada? Milliseid järeleandmisi tehti otsuse langetamisel? Millised funktsioonid lõid ostuhetke saabudes nende meelest väärtust? Millised olid harjumused ja takistused, mis takistasid neil edusamme tegemast?

7. TEADAANDMINE
Looge kokkuvõtlik koonddokument, mis on ennekõike teile kasulik ja mida saab kasutada ka grupiaruteludes ja teiste meeskonnaliikmete kursis hoidmiseks.