Kogukonna koosloome labori 3. hooaeg alustab 27. märtsil

Omavalitsustele suunatud Kogukonna koosloome labori 3. hooaeg alustab 27. märtsil ja ootab liituma kohalikke omavalitsusi, kes soovivad edendada koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel, arendada selleks välja kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid ning juurutada kogukonnapõhist valitsemisviisi. Laboris aitame leida vastused küsimustele: + Kuidas edendada koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel? + Kuidas aidata kaasa toimekate koostöövõrgustike sünnile? + […]

Koosloomeline visioonipäev lükkas käima Kagu-Eesti sotsiaalteenuste arenguprogrammi

Kagu-Eesti sotsiaalvaldkonna juhid ja hoolekande spetsialistid otsisid 17. jaanuaril koosloome-töötoas üheskoos uudseid lahendusi ja ühist tulevikuvisiooni Kagu-Eesti sotsiaalhoolekandele aastal 2030. 80 osaleja seas olid ka Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja teiste partnerite esindajad. Põlvamaal Moostes toimunud visioonipäev oli ühtlasi stardipauguks läbi terve 2024. aasta vältava sotsiaalteenuste arenguprogrammile. Visioonitalgutel osalenud Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuu sõnul on Kagu-Eesti arenguprogramm […]

Kagu-Eesti sotsiaalhoolekanne 2030 visioonipäev

Sotsiaalhoolekande visioonipäev 17. jaanuaril Põlvamaal Moostes juhatab sisse aastase sotsiaalvaldkonna arenguprogrammi Kagu-Eestis. Päeva arutelude eesmärgiks on arutada Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande väljakutsete ja võimaluste üle ning luua osalejat inimese koostöös visioon piirkonna sotsiaalhoolekandele aastal 2030. Aruteludeks annavad inspiratsiooni Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu, sotsiaalse innovatsiooni ja kogukonnapõhise koosloome ekspert Kadri Kangro ning panelistid Kagu-Eesti kohalikest omavalitsustest. Kui oled […]

Algab Kagu-Eesti sotsiaalvaldkonna arenguprogramm

Sotsiaalse Innovatsiooni Labor suundub uuel aastal Kagu-Eestisse sotsiaalteenuste arendamist toetama. Uuest aastast algab Sotsiaalse Innovatsiooni Labori eestvedamisel kõiki kolme Kagu-Eesti maakonda ja 11 omavalitsust hõlmav sotsiaalvaldkonna arenguprogramm. Programmi käivitajaks on Sotsiaalkindlustusamet, et võimestada Kagu-Eesti piirkonda ja sealseid omavalitsusi sotsiaalteenuseid strateegiliselt planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama. Arendusprogrammil on viis peamist suunda: Sotsiaaltöö-oskuste alane koolitusmoodul Juhtimisalane koolitusmoodul […]

Poliitikakujundamise oskuste koolitusprogramm alustab taas

Praxis, SiLab ja Speaksmart kutsuvad avaliku sektori ja vabakonna poliitikakujundajaid arendama sel sügisel oma kaasamisvõimeid ja analüüsioskusi. Tasuta koolitustel on osalema oodatud kõik riigi ja kohaliku tasandi ametnikud, töötajad ja vabaühenduste esindajad, kes tegelevad poliitikate kujundamise, kaasamise ja mõjude hindamisega. Programm koosneb kolmest 2-3päevasest moodulist, mille võib läbida ükshaaval või järjest, sest teemadega minnakse üha […]