Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Sotsiaalse innovatsiooni labor aitab teil koosloome meetodil luua uusi koostööprotsesse, tegevusmudeleid, teenuseid ja strateegiaid.
Millist koostööd pakume?
Koosloome töötoad

Koosloome töötoad on praktilised, eksperimentaalsed ja mängulised protsessid, kus osalised saavad turvalisest aktiivõppe meetodil lahendada organisatsiooni jaoks olulisi probleeme.
Koosloome arenguprogrammid
Aitame disainida ja juhtida koosloome arenguprogramme, mille eesmärgiks on koosloome metoodika õppimine läbi reaalsete probleemide lahendamise.
Koosloome juhtimine

Aitame disainida ja juhtida mitme osapoolega erinevaid koostööprotsesse: meeskonna koosolekutest strateegiate koostamiseni. Lisaks koolitame ja toestame teisi protsessijuhte.
Koosloome koolitused

Koolitame koosloome, kaasamise, disainmõtlemise, teenusedisaini ja meeskonnas komplekssete probleemide lahendamise teemadel.
Enamus tänapäeva ettevõtmisi ületavad ühe organisatsiooni või osakonna tegevuspiirid ja vajavad edukaks elluviimiseks mitme osapoolega koostööprotsessi.
Traditsioonilised ülevalt alla juhtimispõhimõtted sellistes situatsioonides paraku ei tööta, vaja on teistsuguseid osalusprotsesse, mis võimaldab osapoolte vahel luua ühise omanditunde, mis omakorda tagab lahenduse sujuva elluviimise. Koosloome on just selline uuenduslik osalusprotsess.

Koosloome
 • annab teile parema arusaamise probleemidest, mida soovite lahendada ning kõigist seotud sidusrühmadest ja nende vajadustest.
• soodustab arvamuste paljusust ja võimaldab vaatamata eriarvamustele jõuda üksmeelele.
• võimaldab mitme osapoolega koostööprotsesse tõhusalt ellu viia ning loob osapoolte vahel konstruktiivsed suhted.
• aitab projekti meeskonnal ja partneritel saavutada paremaid tulemusi, kuna võimaldab kogu protsessi jooksul üksteiselt õppimist.
• võimaldab tõhusalt juhtida koostöövõrgustikke, kus projekti osapoolte vahel ei ole ülevalt alla võimusuhteid.
• toetab rohujuure tasandi arutelusid ja alt-üles lahendusi.
• on tõenditel põhinev, eksperimenteeriv ja praktiline.

Sotsiaalse innovatsiooni labori koosloomeprotsess lähtub iteratiivsest inimkesksest disainist. Oma metoodikaid oleme arendanud teaduslikult Tartu Ülikooli doktorantuuris ja 120 koosloome töötoas, kus kokku on koosloome meetodil disainitud ligi 70 uut lahendust.

Koosloome

Meie usume, et koosloome protsess võimaldab leida lahendusi väga erinevatele probleemidele. Koosloome on probleemi osapooli kaasav ja probleemilahendamise meeskonna liikmeid jõustav protsess, millel on eksperimentaalne ja praktiline eesmärk.
Learn more about our process behind the scene.

Protsessi disain

Koostöös Sinuga valmistame ette koosloome protsessi, aitame värvata ja moodustada piisavalt mitmekesiseid meeskondi ning leppida kokku koosloome protsessi oodatavad tulemused. Hästi ettevalmistatud protsess ja kaalutletult värvatud meeskond loob eeldused headeks tulemusteks.

Dialoog

Meie koosloome protsessi põhimõtted soodustavad edasiviivaid arutelusid erinevate osapoolte vahel. Lahendused, mis koosloome protsessis väljatöötatakse toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeele. See on võimalik, sest seda võimaldavad meie hoolega valitud tehnikad ja kogenud koosloomejuhid.
Learn more about our process behind the scene.
Learn more about our process behind the scene.

Aktiivõpe

Meie töötoad ja sprindid lähtuvad aktiivõppe põhimõtetest. Täiskasvanud õpivad kõige paremini rühmaaruteludes reaalseid probleeme lahendades. Koosloome võimaldab leida uusi lahendusi ja koosloome osalistel avaneb võimalus õppida nii koostöö oskusi, kuid saada uusi teadmisi oma kaaslastelt. Kindlasti saab midagi uut teada ka iseenda kohta.

Projektid

Käimasolevad projektid

AMIF
KOV
Viimsi

Lõpetatud projektid

Tallinna Noorkesksuste disainilabor
ENTK disain
Koosloomejuhtide koolitusprogramm
Rakvere Kogukonnamaja
Seltsilise Liikumine
Erinoor Siiditee
Koosloomelabor 2018
Koosloome labor 2016
Koosloome labor 2015

Meie peamised tööriistad


Inimkeskne disain
Uuringud
ToP
Lego Serious Play
Aktiivõpe 
Meie koostööpartnerid:
Meeskond
Rasmus Pedanik

Rasmuse, Silabi asutaja, strateegilise koosloomejuhi ja sotsiaalse innovatsiooni disaineri kireks on komplekssete probleemide lahendamine.
Evelin Kostabi

Evelinil on kogemus teenusedisaini ja koosloome arenguprogrammides meeskondade mentorina. Sotsiaalse innovatsiooni labori meeskonnas on Evelini valdkond kommunikatsioon.
Marko Uibu

Marko on Si-Labi asutajaliige ning tegeleb peamiselt kvalitatiivsete rakendusuuringute ja koosloomeprotsessidega. Marko töötab Tartu Ülikoolis ning omab pikka ja mitmekülgset kogemust ka väljaspool ülikooli nii uurija, koolitaja kui konsultandina.
Kaie Kotov

Kaiel on mitmekülgne kogemus avalike teenuste koosloome arenguprogrammide koolitaja ja konsultandina. Oma teadustöös uurib ta kogukonnapõhist innovatsiooni.
Jaanus Kaasik

Jaanus on semiootiku haridusega disainer kelle oskuseks on fakte ja numbreid visuaalselt esitada.
Maris Jõgeva

Maris omab pikaajalist kogemust huvikaitse- ja võrgustikutöö korraldamisest nii vabakonnas kui avalikus sektoris, nagu ka kogemust koolitaja ja konsultandina.
Tagasiside

Võta meiega ühendust

MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor

Telliskivi 60a
10412 Tallinn
Eesti, EU
Telefon: +372 55566489
E-mail: info@koosloome.ee
Kodulehe valmimist on toetanud  Kodanikuühiskonna Sihtkapital