Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Sotsiaalse innovatsiooni labor aitab teil koosloome meetodil luua uusi koostööprotsesse, tegevusmudeleid, teenuseid ja strateegiaid.
Sotsiaalse innovatsiooni labori
MEETMEDISAINI
KOOLITUS- JA ARENDUSPROGRAMM
KOGUKONNA KOOSLOOME LABOR
Koolitus
Projekti või programmi mõjudisain koosloomes
Millist koostööd pakume?
Arengustrateegia ja tegevuskava disain

Aitame organisatsioonidel ja kogukondadel luua ja leppida kokku ühises visioonis ja tegevuskavas.

Teenuste koosloome

Aitame organisatsioonidel ja kogukondadel luua uusi või parandada olemasolevaid teenuseid ja teenuste süsteeme.

Kaasamine ja poliitika-kujundamine

Aitame poliitika kujundajatel disainida ja juhtida mitme osapoolega kaasamis- ja osalusprotsesse.

Töötubade ja koolitus-programmide disain ja juhtimine

Disainime ja juhime unikaalseid koosloome töötube ja arendusprogramme.

Uuringud ja hindamine

Viime läbi kogukonna ja sihtrühma vajaduste uuringuid ning protsesside kooshindamisi.

Koosloome:

• võimaldab mitme osapoolega koostööprotsesse tõhusalt ellu viia ning loob osapoolte vahel konstruktiivsed suhted.
• aitab projekti meeskonnal ja partneritel leida uusi lahendusi, kuna põhineb eriarvamuste sünteesil ja kollektiivsel loovusel.
• soodustab arvamuste paljusust ja võimaldab tänu erinevatele perspektiividele jõuda praktilistele lahendusteni.
• tänu ühiselt loodud lahendustele tekitab jagatud vastutuse ja omanditunde, mis omakorda soodustab lahenduste sujuvamat elluviimist.

Koosloome

Meie usume, et koosloome protsess võimaldab leida lahendusi väga erinevatele probleemidele. Koosloome on probleemi osapooli kaasav ja probleemilahendamise meeskonna liikmeid jõustav protsess, millel on eksperimentaalne ja praktiline eesmärk.
Learn more about our process behind the scene.

Protsessi disain

Koostöös Sinuga valmistame ette koosloome protsessi, aitame värvata ja moodustada piisavalt mitmekesiseid meeskondi ning leppida kokku koosloome protsessi oodatavad tulemused. Hästi ettevalmistatud protsess ja kaalutletult värvatud meeskond loob eeldused headeks tulemusteks.

Dialoog

Meie koosloome protsessi põhimõtted soodustavad edasiviivaid arutelusid erinevate osapoolte vahel. Lahendused, mis koosloome protsessis väljatöötatakse toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeele. See on võimalik, sest seda võimaldavad meie hoolega valitud tehnikad ja kogenud koosloomejuhid.
Learn more about our process behind the scene.
Learn more about our process behind the scene.

Aktiivõpe

Meie töötoad ja sprindid lähtuvad aktiivõppe põhimõtetest. Täiskasvanud õpivad kõige paremini rühmaaruteludes reaalseid probleeme lahendades. Koosloome võimaldab leida uusi lahendusi ja koosloome osalistel avaneb võimalus õppida nii koostöö oskusi, kuid saada uusi teadmisi oma kaaslastelt. Kindlasti saab midagi uut teada ka iseenda kohta.

Projektid

Käimasolevad projektid

AMIF
KOV
Viimsi

Lõpetatud projektid

Tallinna Noorkesksuste disainilabor
ENTK disain
Koosloomejuhtide koolitusprogramm
Rakvere Kogukonnamaja
Seltsilise Liikumine
Erinoor Siiditee
Koosloomelabor 2018
Koosloome labor 2016
Koosloome labor 2015

Meie peamised tööriistad


Inimkeskne disain
Uuringud
ToP
Lego Serious Play
Aktiivõpe 
Meie kogemus
11
Arenguprogrammi

300+
Töötuba

50+
lahendust

25+
projekti

Meeskond
Rasmus Pedanik

Rasmuse, Silabi asutaja, strateegilise koosloomejuhi ja sotsiaalse innovatsiooni disaineri kireks on koosloome metoodika arendamine ja õpetamine.
Evelin Kostabi

Evelinil on kogemus teenusedisaini ja koosloome arenguprogrammidest meeskondade mentorina. Sotsiaalse innovatsiooni labori meeskonnas on Evelini valdkond on teenuste koosloome ja uuringud.
Marko Uibu

Marko on Si-Labi asutajaliige ning tegeleb peamiselt kvalitatiivsete rakendusuuringute ja koosloomeprotsessidega.
Jaanus Kaasik

Jaanus on semiootiku haridusega disainer kelle oskuseks on fakte ja numbreid visuaalselt esitada.
Maris Jõgeva

Maris omab pikaajalist kogemust huvikaitse- ja võrgustikutöö korraldamisest nii vabakonnas kui avalikus sektoris, nagu ka kogemust koolitaja ja konsultandina.
Kaie Koppel

Kaie on koosloomejuhi ja teenusedisainerina panustanud avalike teenuste disaini 2014. aastast. Tema kireks on sotsiaalne innovatsioon, kultuurimuutus ja muudatuste juhtimine.
Meie koostööpartnerid:
Viimsi vallavalitsus, Tartu Ülikool, Riigikantselei, Vabamu, Eesti Instituut, Tallinna Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Siseministeerium, Kultuurisministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridusministeerium, Rae vallavalitsus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, Põhja-Pärnumaa vallavalitsus, Tapa vallavalitsus, Vabaühenduste Liit, Muinsuskaitseamet, Rakvere kolmainukogudus, Sihtasutus Archimedes, Keila vallavalitsus, Autismifond, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Poliitikauuringute Keskus Praxis, Luunja vald, Pärnu linnavalitsus, Eesti Noorsootöö Keskus, Tartu linn, Eesti noorsootöö ühing Noor, DD Strat Lab, Sotsiaalkindustusamet, Töötukassa, Integratsiooni SA, Sihtasutus Innove, Viljandi vald, MTÜ Viimsi päevakeskus, Raasiku vallavalitsus, MTÜ Elu dementsusega, MTÜ Autistika, Põltsamaa vallavalitsus, Kadrina vallavalitsus, Johannes Mihkelson Keskus, MTÜ Pärnu Horisont, MTÜ Avitus, Järva vallavalitsus
Tagasiside

Võta meiega ühendust

  MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor

  Telliskivi 60a
  10412 Tallinn
  Eesti, EU
  Telefon: +372 55566489
  E-mail: info@koosloome.ee
  Kodulehe valmimist on toetanud  Kodanikuühiskonna Sihtkapital