Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
Oleme suurima koosloome meetodite arendamise ja rakendamise kogemusega organisatsioon Eestis.
Sotsiaalse innovatsiooni labor aitab teil koosloome meetodil disainida uusi koostööprotsesse, tegevusmudeleid, teenuseid ja strateegiaid. Koosloome kui iteratiivne inimkesksest disainist lähtuv protsess aitab tuvastada õige probleemi ja pakkuda selle lahendamiseks sobivad tööriistad. Meie lähenemine on tõenditel põhinev, eksperimentaalne ja praktiline.
Millist koostööd pakume?
Koosloome töötoad
Koosloome töötoad on praktilised, eksperimentaalsed ja mängulised protsessid, kus osalised saavad turvalisest aktiivõppe meetodil lahendada organisatsiooni jaoks olulisi probleeme.
Koosloome sprindid
Koosloome sprint tähendab reeglina kuni viie päeva vältel probleemidega süvitsi tegelemist ja lahendamist. Koosloome sprindid eeldavad suuremat ettevalmistust ja töötoad toimuvad reeglina mitme kuu jooksul.
Koosloome juhtimine
Aitame disainida ja juhtida mitme osapoolega erinevaid koostööprotsesse: meeskonna koosolekutest strateegiate koostamiseni. Lisaks koolitame ja toestame teisi protsessijuhte.
Koosloome uuring
Koosloome uuring tähendab kolme kuni kaheteist kuu jooksul probleemidega süvitsi tegelemist ja lahendamist. Koosloome uuring eeldab antropoloogide kaasamist ja osalistelt suuremat panust väljaspool töötube.

Koosloome

Meie usume, et koosloome protsess võimaldab leida lahendusi väga erinevatele probleemidele. Koosloome on probleemi osapooli kaasav ja probleemilahendamise meeskonna liikmeid jõustav protsess, millel on eksperimentaalne ja praktiline eesmärk.
Learn more about our process behind the scene.

Koostöö

Koostöös Sinuga valmistame ette koosloome protsessi, aitame värvata ja moodustada piisavalt mitmekesiseid meeskondi ning leppida kokku koosloome protsessi oodatavad tulemused. Hästi ettevalmistatud protsess ja kaalutletult värvatud meeskond loob eeldused headeks tulemusteks.

Dialoog

Meie koosloome protsessi põhimõtted soodustavad edasiviivaid arutelusid erinevate osapoolte vahel. Lahendused, mis koosloome protsessis väljatöötatakse toetuvad vaatamata eriarvamustele üksmeele. See on võimalik, sest seda võimaldavad meie hoolega valitud tehnikad ja kogenud koosloomejuhid.
Learn more about our process behind the scene.
Learn more about our process behind the scene.

Aktiivõpe

Meie töötoad ja sprindid lähtuvad aktiivõppe põhimõtetest. Täiskasvanud õpivad kõige paremini rühmaaruteludes reaalseid probleeme lahendades. Koosloome võimaldab leida uusi lahendusi ja koosloome osalistel avaneb võimalus õppida nii koostöö oskusi, kuid saada uusi teadmisi oma kaaslastelt. Kindlasti saab midagi uut teada ka iseenda kohta.

Projektid

Käimasolevad projektid

AMIF
KOV
Viimsi

Lõpetatud projektid

Tallinna Noorkesksuste disainilabor
ENTK disain
Koosloomejuhtide koolitusprogramm
Rakvere Kogukonnamaja
Seltsilise Liikumine
Erinoor Siiditee
Koosloomelabor 2018
Koosloome labor 2016
Koosloome labor 2015

Meie peamised tööriistad


Inimkeskne disain
Uuringud
ToP
Lego Serious Play
Aktiivõpe 
Meie koostööpartnerid:
Meeskond
Rasmus Pedanik

Rasmuse, Silabi asutaja, strateegilise koosloomejuhi ja sotsiaalse innovatsiooni disaineri kireks on komplekssete probleemide lahendamine. Rasmus on ka doktorant Tartu Ülikoolis, kus ta uurib erinevaid probleemide lahendamise praktikaid meeskondades.
Evelin Kostabi

Evelinil on kogemus teenusedisaini ja koosloome arenguprogrammides meeskondade mentorina. Sotsiaalse innovatsiooni labori meeskonnas on Evelini valdkond kommunikatsioon. Eelkõige on tema huviks toetada vabaühendusi väljapaistvuse parendamisel.
Marko Uibu

Marko on Si-Labi asutajaliige ning tegeleb peamiselt kvalitatiivsete rakendusuuringute ja koosloomeprotsessidega. Marko töötab Tartu Ülikoolis ning omab pikka ja mitmekülgset kogemust ka väljaspool ülikooli nii uurija, koolitaja kui konsultandina.
Kaie Kotov

Kaiel on mitmekülgne kogemus avalike teenuste koosloome arenguprogrammide koolitaja ja konsultandina. 2016–2017 töötas ta Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus avalike teenuste huvikaitse juhina. Oma teadustöös uurib ta kogukonnapõhist innovatsiooni.
Jaanus Kaasik

Jaanus on semiootiku haridusega disainer kelle oskuseks on fakte ja numbreid visuaalselt esitada. Jaanus on osalenud disainerina ja meeskondade mentorina nii Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kui Sotsiaalse innovatsiooni labori koolitustel.
Maris Jõgeva

Maris omab pikaajalist kogemust huvikaitse- ja võrgustikutöö korraldamisest nii vabakonnas kui avalikus sektoris, nagu ka kogemust koolitaja ja konsultandina. Ülikoolis õppis ta sotsiaaltööd. SiLabis töötab Maris selle nimel, et koosloomeprotsessid saaksid loomulikuks valikuks poliitikakujundamises ja kaasamispraktikates.
Tagasiside

Võta meiega ühendust

MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor

Telliskivi 60a
10412 Tallinn
Eesti, EU
Telefon: +372 55566489
E-mail: info@koosloome.ee
Kodulehe valmimist on toetanud  Kodanikuühiskonna Sihtkapital