Individuaalne mõtlemine koosloome meeskondades – miks on see oluline…

Individuaalne mõtlemine koosloome meeskondades – miks on see oluline… Koosloome on meeskonnatöö metoodika, kus erineva tausta, oskuste ja kogemustega spetsialistid tulevad kokku, et genereerida uusi ideid, lahendada probleeme või luua midagi sootuks uut ja senini kasutamatut. Tihti küsitakse meeskondade mentoritelt, et miks ma pean esialgu, peaaegu iga uue ülesande algul mõtlema iseseisvalt? Omaette ja vaikselt, […]

Kes kasvatab kogukonda?

31.mail kell 15 – 16.30 räägib Dagmar Narusson kogukondade arendamise põhimõtetest: Kes kasvatab kogukonda? Öeldakse, et ühe lapse üleskasvatamiseks läheb tarvis „külatäis“ inimesi. Kogukondade arendajad teavad, inimene vajab läbi elu kogukonda enda ümber. Aga kui „küla“ kasvatab inimest, siis kes „kasvatab“ küla ehk tänases tähenduses kogukonda? Mida tähendab kogukondade arendamise ümberdefineerimine? Tule ja räägi kaasa! […]

Kuidas kutsuda kokku koosloome meeskondi

Kuidas kutsuda kokku koosloome meeskondi… Edukate, toimivate lahendusteni jõudvate koosloome meeskondade kokkukutsumine nõuab hoolikat planeerimist ja teostamist. Peamised koosloome meeskondade kokkukutsumise sammud on: meeskonda osalejate väljaselgitamine – inimeste (organisatsiooni esindajate, spetsialistide) valimine, kellel on projekti edule kaasaaitamiseks vajalikud oskused, teadmised, kogemused, ka huvid ja perspektiivid. Paremate tulemuste saavutamiseks on otsustava tähtsusega, et koosloome meeskonda on […]

Aktiivne kuulamine kui kaasamistööriist

10.mail kell 15.00 – 16.30 toimus Sotsiaalse innovatsiooni labori vebinar “Aktiivne kuulamine kui kaasamistööriist”, mida viis läbi teenusedisainer Kaie Koppel. Vebinarile olid oodatud kõik spetsialistid, kes töötavad kohalikus omavalitsuses või on avaliku sektori fookusega ja oma igapäevatöös puutuvad kokku kaasamisega, just neid, kes on ise kaasajad! “Juhid, kes ei kuula, on lõpuks ümbritsetud inimestega, kel […]

Peamised koosloomes ettetulevad takistused

Peamised koosloomes ettetulevad takistused Koosloome on protsess, kuhu kutsutakse kokku erinevad inimesed, organisatsioonide esindajad, et koos töötada ühise eesmärgi nimel teatud probleemi lahendamiseks. Koosloomes osalevad organisatsioonide esindajad omavad kõik kokkupuudet sihtgrupi esindajatega, keda probleem puudutab ja kelle igapäevaelu koosloome protsessi kaudu üritatakse parendada. Koosloome võib olla lühiajalisem, näiteks ideede genereerimise protsess või ka pikemaajalisem mitmetest […]

Koosloome töötoad ja meeskonna juht

Alates tänasest avaldame kord nädalas lühikesi mõttearendusi mõne koosloomes olulise aspekti kohta, millega igas koosloome protsessis on oluline arvestada.   Koosloome töötoad ja meeskonna juht Koosloome töötuba on tõhus viis koostööks erinevate osapoolte vahel. See on koosloome meetod, kus saavad kokku erinevad inimesed, peamiselt organisatsioonide esindajad (teatud teema asjatundjad, valdkonna eksperdid, sihtgrupiga kokkupuutuvad osapooled), kes […]

Järva vallas on kaasamine tavaline

Järva vald on üks viiest omavalitsusest, mis osales 2022. aastal Sotsiaalse Innovatsiooni Labori võrgustikus, mille eesmärk on edendada kohalike omavalitsuste ja kogukondade kaasamis- ja koostööpraktikaid. 2023. aastal jätkab Järva vald Kogukonna koosloome laboris. Järva vald on ka ise omamoodi võrgustik, sest valla pindala on küll suur, kuid elanikke alla 9000. Järva vallas puuduvad suured keskused, […]

Kuidas tegutseda kogukonnas mõjusalt?

“Kuidas tegutseda kogukonnas mõjusalt?”Praktiline koolitusprogramm kogukonnas aktiivsetele inimestele Kuidas tegutseda kogukonnas ja kogukonnaga sedasi, et tulemuseks oleksid positiivsed muutused? Just sellele küsimusele aitab vastata Sotsiaalse Innovatsiooni Labori uus koolitusprogramm.  Koolitusele on oodatud kogukonnas aktiivsed inimesed, kes soovivad leida ideid ja tööriistu kogukonnaga vajaduste täpsustamiseks, sihtide seadmiseks ja tulemuste hindamiseks. Näiteks sobib koolitus suurepäraselt kogukondadele, kes […]

Vebinar nr 8: Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni – Võrgustikupõhine juhtimine

Võrgustikupõhine juhtimine Kas te „kuulute“ mõnda võrgustikku, kes „käib koos“, kuid ei tee midagi ära? Tulge uurige koos meiega, kuidas võrgustike potentsiaali paremate tulemuste saavutamiseks rakendada, olgu see siis uuenduslikkuse, paindlikkuse, vastupidavuse või mõju eesmärgil? Olete oodatud osalema interaktiivsel ja koosloomelisel vebinaril, kus SiLabi asutaja ja disainer Rasmus Pedanik juhib arutelu võrgustikupõhisest juhtimisest ja selle […]

Kogukonna koosloome labor

“Kogukonna koosloome labor” ootab liituma kohalikke omavalitsusi, kes soovivad edendada strateegilist koostööd kogukondadega kohalike probleemide lahendamisel ja arendada selleks välja kogukondade koostöövõrgustikud ja koosloome-platvormid. Labor alustab 20.aprillil 2023 ja lõppeb detsembris 2023. Pakume tuge ja praktilisi tööriistu koosloome-platvormide arendamiseks ja testimiseks ning arutelude kavandamiseks ja läbi viimiseks. Programmi kuuluvad igakuised virtuaalsed kohtumised, mini-mentorlus ja kohtumine […]