Sotsiaalse Innovatsiooni Labori praktiline koosloome koolitus

Tule õpi, kuidas edukalt algatada ja juhtida mitme osapoolega koostööprotsessi.

Meie kahepäevasel koolitusel saad teadmised ja oskused, kuidas koos oluliste osapooltega koosloome meetodil uut arengukava või strateegiat luua.

Koosloome on mitme osapoolega osalusprotsess, mille eesmärgiks on millegi uue loomine. Koosloome tulemuseks võib olla uus toode, teenus või protsess (nt arengukava).

Enamus tänapäeva ettevõtmisi ületavad ühe organisatsiooni või osakonna tegevuspiirid ja vajavad edukaks elluviimiseks mitme osapoolega koostööprotsessi ehk koosloomet.

Koosloome lähtub tõdemusest, et eri osapoolte tõhus koostöö vajab oskuslikku juhtimist ning hästitoimivad töövahendeid.


Koosloome:

  • võimaldab mitme osapoolega koostööprotsesse tõhusalt ellu viia ning loob osapoolte vahel konstruktiivsed suhted. 
  • aitab projekti meeskonnal ja partneritel saavutada paremaid tulemusi, kuna põhineb vastastikkusel usaldusel.  
  • soodustab arvamuste paljusust ja võimaldab vaatamata eriarvamustele jõuda üksmeelele.
  • tänu ühiselt loodud visioonile ja tegevuskavale tekitab jagatud vastutuse ja omanditunde, mis omakorda soodustab visiooni sujuvamat elluviimist. 


Kellele koolitus mõeldud on Koolitus on mõeldud kohaliku omavalitsuse ja riigiametnikele, kes töötavad kodanikuühiskonna organisatsioonide ja kodanike kaasamisega avalikus sektoris, aga ka vabaühenduste eestvedajatele. Võite olla juht või töötaja, kelle eesmärk on edendada kaasatust ja koostööd erinevate osapoolte vahel ühiste eesmärkide saavutamiseks. Koolitus annab selleks praktilised oskused ja tööriistad.PROGRAMMI ÕPIVÄLJUNDID

Koolitusprogrammi läbinud teavad ja osakavad: 

  • mis on koosloome ja mille poolest see erineb kaasamisest
  • millal on vajalik ja mõistlik koosloomet kasutada
  • kuidas kaardistada ja kaasata osapooli
  • kuidas disainida psühholoogiliselt turvalist osalusprotsessi
  • kuidas juhtida koosloome osapooli parema koostöö poole
  • kuidas luua koosloomes ühist visiooni ja tegevuskava

Loe koosloomes kogukonnale ühise visiooni loomise protsessist siit:
“Sotsiaalse Innovatsiooni Labor koostas koosloome meetodil Luunja kogukonnale arengukava”

Loe kuidas koosloome võimaldab kohalikul tasandil koostööd edendada siit:
“Koosloome võimaldab vabaühendustele ja omavalitsustel paremini koostööd teha!”KOOLITUSE KAVA

Mõlemad koolituspäevad algavad kell 9.00 ja lõppevad hiljemalt 17.30.

Koolitused toimuvad:

Tartus 29.10 ja 30.10 (Kohad on täis)

Tallinnas 05.11 ja 06.11 (Hetkel on Tallinnas meeskondade arv täis, vaba on paar üksikut individuaalset kohta. Registreerida tasub ikka, võtame teiega kindlasti ühendust kohtade vabanemisel ja uute koolituste teavitamise puhul.)

Pärnus 12.11 ja 13.11


I koolituspäev

Koosloome olemus, protsess ja põhimõtted

Rühma arenguetapid ja sobivad sekkumised koostöö tõhustamiseks

Psühholoogiline turvalisus ja tööriist selle loomiseks

CO-CREATE mudel koosloome protsessi disainimiseks

Osapoolte kaardistamine ja kaasamine


II koolituspäev

Ühise visiooni loomine

Piirangute ja taktistuste kaardistamine

Innovaatilised lahendused takistuste ületamiseks

Ühiste tegevuskavade loomine


Koolituse läbiviimisel lähtume koosloome põhimõtetest ja meie viie aastasest koosloome metoodika arendamise ja rakendamise kogemusest. Kogu koolitus on oma olemuselt interaktiivne ja eeldab osaliste aktiivset panust. Koolitus lähtub learning by doing metoodikast, kus praktika osakaal on vähemalt 75%. Enamus koolitustest toimub juhendatud rühmaaruteludena.

Osalemistasu on 150 eurot vabaühenduste esindajale ja 225 eurot avaliku sektori töötajale ja 350 eurot ärisektori esindajale ühe osalise kohta, meeskondadele (kuni viis inimest) 500 eurot. Koolitustasule lisandub käibemaks ning see sisaldab toitlustust.

Maksimaalne osaliste arv ühel koolitusel on 20 inimest. Koolitused toimuvad, kui osaleb vähemalt 12 inimest.

Koolitusprogrammi toetab Kodanikuühiskonna SihtkapitalKoolitusele osalemiseks täida avaldus siin: Link


KOOLITAJAD

MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor eesmärk on koosloome metoodika arendamine ja rakendamise ühiskondlike ja kogukondlike probleemide lahendamisel. Koolitavad koosloome praktikud Rasmus Pedanik ja Maris Jõgeva.

Rasmus Pedanik

Rasmus on Eestis suurima kogemusega koosloome juhendaja. Rasmusel on üle 10 aasta kogemust erinevate arendusprogrammide disainimisel ja koolitamisel. Viimased viis aastat on Rasmus peamiselt juhendanud disainmõtlemise ja koosloome töötubasid. Rasmus on juhendanud ligi 150 koosloome töötuba, kus on disainitud üle 50 erineva uue lahenduse. Rasmusel on aktiivõppe, protsessijuhi ja meeskonna coachi sertifikaadid. Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. See teema on tihedalt seotud sotsiaalse innovatsiooni ja koosloomega. Rasmus on täiendanud ennast Helsinki, Aalto ja Cardiffi ülikoolide juures. Alates 2020 aastast loeb  Rasmus Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistriõppes kursust “Disainmõtlemine meeskonnajuhtidele”. Rasmus on Sotsiaalse Innovatsiooni Labori asutaja ja juht. Varem on Rasmus töötanud mh Riigikontrollis, Siseministeeriumis (regionaalministri kodanikuühiskonna nõunikuna), Eestimaa Looduse Fondis, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus ja Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuses. Rasmus on ka ettevõtja ja Muhu Leib OÜ kaasasutaja ja osanik.

Maris Jõgeva

Maris Jõgeva on avaliku sektori ja vabakonna koostöö ning kaasamise ekspert, kellel onpikaajaline kogemus nii kaasamisprotsesside disainist kui osalusprojektide läbiviimisest. Oma kogemust on ta aastaid mõtestanud ja jaganud ka kaasamisvaldkonna konsultandi ning koolitajana. Varem on Maris töötanud Vabaühenduste Liidu juhina, Avatud Eesti Fondis rahastusprogrammide ja Siseministeeriumis kodanikuühiskonna poliitika koordineerijana ning Vormsi Vallavalitsuses arengunõunikuna. Marisel on magistrikraad sotsiaaltöös.